Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 1 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΚΤ» (MIS:5032747).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 1 «Υποστήριξη του ΕΦΔ Πειραιά στην Προτεραιοποίηση, Εξειδίκευση και Ενεργοποίηση των Παρεμβάσεων της ΟΧΕ (Δράσεις Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Κοινωνικής Ένταξης, Προσαρμοστικότητας Επιχειρήσεων και Εργαζομένων και Προώθησης στην Απασχόληση)» της Πράξης «Υποστήριξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 6 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 6 «Λοιπές Υπηρεσίες Συμβούλου – Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες – Νομική Υποστήριξη» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 4 της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε 4 «Υποστήριξη της Οργάνωσης & Λειτουργίας του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά» της Πράξης «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦ Δήμου Πειραιά – ΕΤΠΑ» (MIS:5032702).