1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5045073

1η Τροποποίηση της πράξης με MIS:5045073 και τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2019 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.  

Ένταξη της πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5044800

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5044800 και τίτλο «Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.