Πείτε τη γνώμη σας: Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας

ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: «Δημόσια διαβούλευση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις

Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου Πειραιά. Οι νέες διευθύνσεις email θα έχουν το ίδιο πρόθεμα, ενώ η κατάληξη αλλάζει από @pireasnet.gr σε @piraeus.gov.gr.   Τεχνικά