Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου Πειραιά. Οι νέες διευθύνσεις email θα έχουν το ίδιο πρόθεμα, ενώ η κατάληξη αλλάζει από @pireasnet.gr σε @piraeus.gov.gr.   Τεχνικά