Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις

του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 του Δήμου Πειραιά.

Οι νέες διευθύνσεις email θα έχουν το ίδιο πρόθεμα,

ενώ η κατάληξη αλλάζει από @pireasnet.gr σε @piraeus.gov.gr.

 

Τεχνικά Ζητήματα:

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο της μη δυνατότητας λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον Φορέα μας, θα πρέπει ο διαχειριστής του email server του Φορέα στον οποίο ανήκετε, να ορίσει την κατάληξη  @piraeus.gov.gr ως επιθυμητή αλληλογραφία και όχι ως ανεπιθύμητη!

Αλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων