Ένταξη της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» – ΕΚΤ και MIS:5060900

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5060900 και τίτλο «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» – ΕΚΤ στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.