ΕΥ ΟΠΣ – Δυσλειτουργία στην αποστολή email

ΕΥ ΟΠΣ – Δυσλειτουργία στην αποστολή email ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τις τελευταίες εβδομάδες έχει παρατηρηθεί αδυναμία αποστολής email από το ΟΠΣ προς λογαριασμούς που φιλοξενούνται στο Microsoft Cloud όπως hotmail.com, outlook.com κ.α. Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι ο