Ένταξη της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ και MIS:5074509

ΈΝΤΑΞΗ της πράξης με MIS:5074509 και τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021 – 2023 του Δήμου Πειραιά» – ΕΤΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.